ใครบ้างต้องการอัลบูมิน

ผู้ที่ต้องการอัลบูมิมนได้แก่ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ทำเคมีบำบัด(มะเร็ง) ผู้ป่วยโรคตับ และผู้ที่รักสุขภาพหรือควบคุมอาหาร

ผู้ป่วยโรคไต

เหตุผลที่ผู้ป่วยโรคไตต้องการอัลบูมินก็เพราะ

1. ความผิดปกติที่ผนังหลอดเลือดที่ไตไม่สามารถกรองโปรตีนไว้ได้ ทำให้มีอัลบูมินรั่วออกมาทางปัสสาวะจำนวนมาก
2. ตรวจพบปริมาณโปรตีนในปัสสาวะจำนวนมาก 
3. ตรวจเลือดพบไข่ขาว(อัลบูมิน)ในเลือดต่ำ
4. บวมน้ำ
5. อยากอาหารลดลง

ผู้ทำเคมีบำบัด(มะเร็ง) 

เหตุผลที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งต้องการอัลบูมินก็เพราะ

1. โปรตีนอัลบูมินจับกับยาและสารเคมี กลายเป็นสารประกอบโปรตีนอัลบูมินเชิงซ้อน (Albumin drug complex) และเข้าไปทำงานในกระบวนการเคมีบำบัดเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งต่อไป
2. ช่วยซ่อมแซม เสริมสร้างเซลล์ที่ถูกทำลายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
3. โปรตีนอัลบูมินช่วยลดอาการข้างเคียงของการฉายแสงและคีโมอีกด้วย

ผู้ป่วยโรคตับ

เหตุผลที่ผู้ป่วยโรคตับต้องการอัลบูมินก็เพราะ

1. ตับสร้างโปรตีนอัลบูมิน
2. เมื่อตับอักเสบ มะเร็งตับ ตับแข็ง หรือมีตับมีภาวะผิดปกติ ทำให้ตับผลิตโปรตีนอัลบูมินลดลง ส่งผลให้ระดับอัลบูมินในร่างกายต่ำลงจนส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย เช่น อาการบวมน้ำ กล้ามเนื้ออ่อนแรง อยากอาหารลดลงเป็นต้น


ผู้รักสุขภาพ

เหตุผลที่ผู้รักสุขภาพต้องการอัลบูมินก็เพราะ

1. ตับสร้างโปรตีนอัลบูมิน
2. เมื่อตับอักเสบ มะเร็งตับ ตับแข็ง หรือมีตับมีภาวะผิดปกติ ทำให้ตับผลิตโปรตีนอัลบูมินลดลง ส่งผลให้ระดับอัลบูมินในร่างกายต่ำลงจนส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย เช่น อาการบวมน้ำ กล้ามเนื้ออ่อนแรง อยากอาหารลดลงเป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

Deweiko JP. Nompleggi DJ. (1991) Role of allbumin in human physiology and pathoplysiology. Journal and Enteral Nutrition.,15: 207-11
Powered by MakeWebEasy.com